Anunţuri şi comunicate

Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate de societatea Rinapack


Conform modificărilor prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 92 / 2021 privind regimul deşeurilor, care a abrogat Legea 211 / 2011, operatorii economici care exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu / autorizaţie integrată de mediu, sunt obligaţi să intocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a deşeurilor generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor.

Puteţi consulta Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate de societatea Rinapack SRL, accesand fişierul pdf de mai jos.

PROGRAM PREVENIRE REDUCERE CANTITATE DESEURI RINAPACK

COMUNICAT DE PRESA FINALIZARE PROIECT "Crearea unui nou punct de lucru SC Rinapack SRL pentru diversificarea producţiei în cadrul acestuia"


Beneficiar proiect: SC RINAPACK SRL


Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea competitivităţii economice pe piaţă a SC RINAPACK SRL, prin crearea unui punct de lucru adecvat diversificării producţiei şi creşterii productivităţii muncii, cu scopul consolidării pe piaţa adresată.

Rezultatele proiectului:
Achiziţionarea de lucrări de construcţii, o hală şi birouri; şase active corporale de natura utilajelor şi dotare; două active necorporale - softuri; un serviciu de management de proiect; două servicii de asistenţă tehnică/dirigentare, o certificare de management de calitate; o certificare de produs - maşina de ambalat; un audit financiar; două servicii de promovare; două panouri; trei autocolante; două participări la targuri internaţionale; două noi locuri de muncă.

Valoare totală: 3.151.812,16 lei

Valoare nerambursabilă: 1.834.594,12 lei

Data începere: 02.08.2018

Data finalizare: 31.12.2020

SMIS: 115466

Proiect finanţat prin "Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 2 - Imbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creşterii şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor".

Proiectul Rinapack se încadrează ca şi conţinut în intenţiile prezentei priorităţi de investiţie de a sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătăţirea capacităţilor avansate de dezvoltare a produselor, în vederea creşterii competitivităţii economiilor regionale şi naţionale.

Date contact:

Beneficiar: SC Rinapack SRL
Municipiul Codlea, Strada Hălchiului, Numărul 26, Judeţul Braşov
Tel:. 0722.541.995
Fax: 0368.476.175
E-mail: adrian.bianu@rinapack.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro

Programul Operaţional Regional 2014 - 2020: www.inforegio.ro; facebook.com/inforegio.ro

SC Rinapack SRL, titular al proiectului CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare "continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare" pentru proiectul CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE, propus a fi amplasat în judeţul Braşov, strada Hălchiului, nr. 26.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braşov, strada Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 - 16:30 şi vineri între orele 8:00 - 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbv.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Braşov.

Produse

Contact

Telefon fix: 004.0368 - 466 176

Fax: 004.0368 - 466 175

Mobil: 004.0728 - 874 257 004.0722 - 541 995

Adresa: Str. Hălchiului, nr. 26
    cod 500407, Codlea, Brasov
    Romania

E-mail: info@rinapack.ro

Despre Noi

Rinapack s-a orientat spre furnizarea mașinilor de ambalat, care a dus apoi la nevoia pentru consumabile, concretizându-se inclusiv în serviciul de furnizare a ambalajelor. Ulterior, clienții au putut beneficia de asistență pentru proiectarea liniilor de ambalat, de montajul acestora, de piese de schimb și service pentru utilaje.

citeste mai mult

Servicii

Rinapack își propune să înțeleagă cât mai bine nevoile fiecărui client. Începînd cu primele discuții din faza de proiectare și până la montajul final, se păstrează o legătură strânsă cu clienții, pentru a fi siguri că soluțiile alese împreună sunt optime tehnologic și corespund cerințelor venite din partea acestora.

citeste mai mult

Galerie Video